Privacy Policy

1 Algemeen

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website Rebatt.nl.

Wanneer u op onze website rebatt.nl een bestelling plaatst of een account aanmaakt, vragen wij u om een aantal persoonsgegevens in te voeren. Omdat we ons willen houden aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens aan de verwerking van persoonsgegevens stelt, verwerken wij uw gegevens zorgvuldig en beveiligd. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarvoor we uw gegevens gebruiken.

2 Identiteit verantwoordelijke: de beheerder van deze website

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens via de website rebatt.nl is NRG Europe Components BV. gevestigd aan de Zaagmolen 4 te (4751 VL) Oud-gastel en geregistreerd in het handelsregister onder KvK-nummer: 20123141.

3 Verwerking van uw persoonsgegevens

Eenieder kan kiezen om een aankoop te doen als gast of om zich bij ons te registreren. Bij registratie wordt een account voor u aangemaakt. Met het oog op de verwerking van uw bestelling bewaren we de persoonsgegevens die door u zijn opgegeven.

In het geval u een bestelling bij ons plaatst of een account aanmaakt via de website, worden de volgende persoonsgegevens gevraagd en door ons verwerkt:

 • voornaam, achternaam;
 • adres (te weten: straatnaam, huisnummer en eventuele toevoeging), postcode, plaats en land;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • bestelgegevens;
 • betaalgegevens;
 • inhoud communicatie;
 • IP adres;
 • device ID;
 • klikgedrag.

4 De doeleinden voor de gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor onder meer de volgende doeleinden:

 • De behandeling van uw bestelling;
 • De uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons, zodra u in onze webshop een bestelling heeft geplaatst;
 • Onderhouden van contact in verband met uw bestelling
 • Product- en dienstontwikkeling;
 • Relatiebeheer door opname in de klantenadministratie en de bepaling van de (algemene) commerciële strategie;
 • Marketing- en/of informatieverstrekking, bijvoorbeeld via onze nieuwsbrief;
 • Opbouwen van interesseprofielen voor advertentiedoeleinden;
 • Personaliseren en verbeteren van digital marketing-campagnes;
 • Uitvoeren van specifieke acties en prijsvragen;
 • Uitvoeren van (klanttevredenheids)onderzoeken;
 • Verbetering van onze dienstverlening;
 • Beveiliging van onze websites;
 • Om te voldoen aan verplichtingen op grond van wet- en regelgeving die rusten op ons of op de aan ons gelieerde ondernemingen;
 • Om te voldoen aan bevelen van daartoe bevoegde autoriteiten gericht aan ons of aan ons gelieerde ondernemingen.
 • Voeren van geschillen.

5 Grondslag verwerking

Wij verwerken genoemde persoonsgegevens voor de uitvoering van de koopovereenkomst met u. Ook kunnen wij een wettelijke verplichting hebben om uw persoonsgegevens te verwerken, zoals fiscale verplichtingen.

Daarnaast hebben wij gerechtvaardigde bedrijfsbelangen om uw persoonsgegevens te verwerken. Deze belangen zijn bijvoorbeeld het bieden van een goede dienstverlening, de beveiliging van onze systemen en het beschermen van onze financiële belangen.

Als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van toestemming, zullen wij die afzonderlijk aan u vragen. De toestemming mag u altijd weer intrekken, maar de gegevens die tot aan het moment van intrekking zijn verwerkt blijven wel rechtmatig verwerkt.

6 Derden

Voor de hiervoor genoemde doeleinden kunnen we gebruik maken van diensten van derden die toegang kunnen krijgen tot uw persoonsgegevens. Denk aan partijen die betrokken zijn bij de afhandeling en bezorging van uw bestelling, zoals onze IT-leveranciers en pakketbezorgers. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verstrekken aan aanbieders van ondersteunende diensten om onze service aan u te optimaliseren, zoals Google Analytics.

Specifiek voor de naleving van de Europese (sanctie)regelgeving kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan derden die controleren of uw bestellingen niet in strijd zijn met deze regelgeving. In dit kader kunnen we uw persoonsgegevens ook verstrekken aan ons gelieerde ondernemingen of aan bevoegde autoriteiten in binnen- en buitenland. Het kan daarbij voorkomen dat uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden in landen die niet hetzelfde beschermingsniveau kennen als binnen Europa.

7 Bewaartermijnen van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, worden bewaard voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons, dan wel zolang uw account actief is. Wij moeten ons tevens houden aan wettelijke bewaarplichten, bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht.

8 Beveiliging van persoonsgegevens en wachtwoordbeleid

Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot onder andere uw persoonsgegevens. Daarom gebruiken we beveiligde verbindingen waarmee alle informatie die wordt uitgewisseld tussen u en onze website wordt afgeschermd.

Daarnaast is het hostingbedrijf Byte B.V. gecertificeerd op het gebied van informatiebeveiliging. Lees meer over Byte B.V. en de beveiliging van gegevens, hier: https://www.byte.nl/blog/byte-ontvangt-iso-270012013-kwaliteitslabel.

Tip
Gebruik een veilig wachtwoord bij het aanmaken van een account. Het wachtwoord moet bestaan uit minimaal 6 karakters, waarvan minimaal 1 cijfer en 1 speciaal teken (vb.: ! % # ). Indien u uw wachtwoord kwijt bent, kunt u via de website een nieuw wachtwoord aanvragen. Er wordt dan een nieuw wachtwoord toegestuurd waarmee u dient in te loggen voordat u verder kunt. Direct nadat u hiermee bent ingelogd dient u het wachtwoord te wijzigen vanwege veiligheidsoverwegingen.

9 E-mail en nieuwsbrief

Wanneer u inlogt op onze site of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording van uw aanvraag of e-mail. Indien u zich hiervoor inschrijft, zult u periodiek een nieuwsbrief ontvangen. Elke nieuwsbrief bevat een afmeldlink. U kunt zich na inschrijving te allen tijden afmelden voor de nieuwsbrief.

Rebatt.nl kan u e-mails met commerciële inhoud versturen op basis van uw aankopen. Denk hierbij aan het vragen om uw mening over onze service of nieuwe producten. Bij het afronden van een aankoop kunt u kiezen of u voor deze mailings in aanmerking wilt komen. Voor zover u geen productaanbevelingen of in zijn totaliteit geen reclameberichten meer van ons wenst te ontvangen, kunt u dit ook aangeven. Daarnaast kunt te allen tijde bezwaar tegen deze persoonlijke e-mails aantekenen, wij verwijzen u dan naar onze contactpagina. Vanzelfsprekend vindt u ook in iedere e-mail met productaanbevelingen een afmeldingslink.

10 Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van die websites gebruik te maken.

11 Profilering

Wij zullen de informatie die wordt verzameld op onze websites en via andere bronnen, zoals cookies, kunnen combineren met elkaar, om u de beste (online) ervaring en dienstverlening te kunnen bieden. 

12 Uw rechten en vragen

Op grond van de privacyregelgeving heeft u recht op inzage in uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens te laten corrigeren, de verwerking daarvan te beperken of uw gegevens te laten verwijderen. Ook kunt u ons verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens, of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Daarnaast kunt u zelf uw persoonsgegevens verbeteren of aanvullen (bijvoorbeeld uw contactgegevens) via uw account op de website rebatt.nl.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, afscherming of overdracht van uw persoonsgegevens kunt u per e-mail richten aan klantenservice@rebatt.nl of per post aan:

Rebatt.nl
t.a.v. Klantenservice
Zaagmolen 4
4751 VL Oud-Gastel
KvK: 20118957

13 Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan proberen wij daar graag samen uit te komen. Bent u daar niet tevreden over, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

14 Wijzigingen privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring altijd aanpassen. We raden u daarom aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

De privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 17 april 2019.

15 Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van die websites gebruik te maken.