Garantiebepaling

 • Rebatt staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Rebatt er tevens voor in dat het product geschikt is voor normaal gebruik.
 • Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan Rebatt schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. Verzendkosten is voor rekening van klant en vergoedingen door ondernemer aan klant is uitgesloten.
 • Rebatt is niet aansprakelijk voor vervangend vervoer indien een product ter reparatie/garantie wordt aangeboden. De klant kan geen aanspraak maken op enige vergoeding doordat klant ten tijden van reparatie geen product heeft.
 • Rebatt is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de klant, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 • Bij een fietsaccu revisie heeft de klant 12 maanden garantie op het nieuw geplaatste cellenpakket en indien van toepassing op de nieuwe elektronische printplaat (bms) vanaf factuurdatum.
 • Elk defect aan het door ons geplaatste cellenpakket en indien van toepassing de nieuwe elektronische printplaat (bms) wordt door ondernemer verholpen.
 • De garantie geldt niet in de volgende gevallen:
  1. Indien de klant de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken
  2. Indien de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Rebatt en/of op de verpakking behandeld zijn.
  3. Op een hergebruikte elektronische printplaat (bms), ook niet als deze voor aanvang van de reparatie / revisie nog wel wat deed. U heeft wel garantie als de elektronische printplaat (bms) door ondernemer nieuw is geplaatst. Er kan geen beroep worden gedaan op ondernemer indien de elektronische printplaat niet of niet meer werkt, ondernemer is vrijgesteld van alle aansprakelijkheid m.b.t. de Elektronische printplaat (bms).
  4. Op diepte ontlading, dit wil zeggen dat de accu niet opgeladen is door de klant en daardoor het cellenpakket zover in voltage en capaciteit is terug gelopen dat deze schade heeft opgelopen en niet meer oplaadt. In zo'n geval zijn alle kosten voor reparatie voor klant.
  5. Schade door vocht. In sommige gevallen zijn behuizingen van fietsaccu’s vaak al sporen van schade te zien voordat revisie is uitgevoerd. Deze zijn dan niet meer volledig waterdicht afgesloten. De gebruiker dient dan ook situaties waarbij (overtollig) vocht de accu zou kunnen beschadigen te vermijden. Als blijkt dat deze situaties niet zijn vermeden en er schade door vocht is opgetreden, kan de klant geen kosten verhalen op de ondernemer.

Overige garanties en garantieperiodes

 • Dynac accu's: 2 jaar
 • LP Motor accu's: 6 maanden
 • Duiklamp accu's: 1 jaar
 • CSB accu's: 2 jaar
 • Lithium accu's: 2 jaar
 • Alle verlichting: 1 jaar
 • Laders Ctek: 2 jaar
 • Overige laders: 1 jaar
 • Fietsaccu's: 1 jaar