Garantiebepaling

Rebatt zorgt er altijd voor dat de producten die geleverd worden van kwaliteit zijn en altijd verse voorraad is.

De garantie gaat in op het moment van de factuurdatum.

Garanties op onze producten:

 • Dynac accu's 2 jaar
 • LP Motor accu's 6 maanden
 • Duiklamp accu's 1 jaar
 • CSB accu's 2 jaar
 • Fietsaccu (revisie) 1 jaar
  Wij geven 1 jaar garantie op de fietsaccu revisies. In sommige gevallen moet de elektronica in de accu behouden blijven en kan het voorkomen dat de elektronica niet juist werkt met de fiets na revisie. In dit geval nemen we de accu retour en retourneren we het geld.
 • Lithium accu's 2 jaar
 • Alle verlichting 1 jaar
 • Laders Ctek 2 jaar
 • Overige laders 1 jaar

LET OP:
- Wij geven garantie op montagefouten, fabrikagefouten en productiefouten NIET OP CAPACITEITSVERLIES; dit ligt namelijk helemaal aan het gebruik van de accu, denk aan laden, ontladen en een juiste acculader, gebruikersfouten of (in)directe vervolgschade van de klant of derde.- Wij geven GEEN financiële garantie.
- Garantie vervalt wanneer de accu niet goed onderhouden is bij bijvoorbeeld een semi-traktie accu die niet goed nagevuld is en de loodplaten krom zijn getrokken
- Garantie vervalt wanneer de accu niet goed onderhouden is en te diep is ontladen.

Garantie Fietsaccu's

Consumenten die kopen bij Rebatt.nl hebben recht op garantie tot 12 maanden na de oorspronkelijke aankoopdatum. Als er binnen deze termijn een defect aan het product ontstaat dat niet toe te schrijven is aan nalatig of onjuist gebruik, kan het beste contact gezocht worden met onze klantenservice (verkoop@rebatt.nl). Wellicht is met een aantal eenvoudige procedures het probleem van afstand door ons op te lossen. Vermeld in de e-mail expliciet de klacht, het betreffende product en het bijbehorende ordernummer van de bestelling. Eventueel aanvullende instructies of adreswijzigingen moeten ook tijdig vermeld worden. Wanneer het garantieverzoek geaccepteerd wordt, zal per geval gekeken worden naar de best passende oplossing. In veel gevallen zal dit neer komen op het terugsturen van de accu naar ons adres waar de accu opnieuw onderzocht wordt. Als er een defect wordt gevonden binnen de garantietermijn zal dat door Rebatt kosteloos hersteld worden. De accu wordt daarna weer teruggestuurd naar het voor ons bekende afleveradres. 

Aansprakelijkheid versleten accu "no cure no pay"

Rebatt.nl ontvangt doorgaans versleten fietsaccu's die niet meer (optimaal) functioneren. Als door ons wordt vastgesteld dat het slechter functioneren van de accu toe te schrijven is aan een elektronisch defect, kunnen onze reparateurs de batterij meestal niet meer reviseren. Een elektronisch defect in de printplaat komt meestal al aan het licht bij de pre-test, voordat de reparatie begint, maar soms ook pas verder in het revisieproces. Als wij de oude batterij dan al uit de behuizing verwijderd hebben, bestaat het risico dat de accu niet te herstellen is. Bij hoge uitzondering is het dus mogelijk dat een accu geen ondersteuning meer geeft, ondanks dat deze voor de reparatie wel nog enkele kilometers ondersteuning gaf. Zodra vastgesteld wordt dat er sprake is van een elektronisch defect zal de accu inclusief alle toebehoren naar de klant worden teruggestuurd. Alle kosten die door Rebatt.nl gemaakt zijn zullen niet in rekening worden gebracht en het volledige aankoopbedrag zal terugbetaald worden aan de klant. rebatt.nl is niet aansprakelijk voor elektronica defecten die een accu onreviseerbaar maken. Alle kosten die gemaakt worden door rebatt.nl om de accu van de klant binnen te krijgen, te onderzoeken en terug te sturen zijn wel voor rekening van rebatt.nl.

Annuleren van uw revisieverzoek

Nadat u een revisieverzoek bij ons heeft geplaatst heeft u in ieder geval vanaf dat moment 14 dagen de tijd om zonder opgave van redenen dit verzoek te annuleren (oftewel: herroepen). Bij ons is het zelfs zo dat zolang u de accu niet naar ons heeft opgestuurd, u ervoor kunt kiezen dit revisieverzoek te annuleren. Hou er wel rekening mee dat zodra u de accu naar ons reparatiecentrum heeft opgestuurd, wij direct beginnen met de revisie. Nadat de revisie is uitgevoerd verliest u uw recht om te annuleren. Wij kunnen de werkzaamheden dan helaas niet meer ongedaan maken.

Om uw revisieverzoek te annuleren kunt u dat doen door ons hiervan op de hoogte te brengen.

Gevolgen van de herroeping

Na annulering ontvangt u alle mogelijke betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na annulering van ons terug. In dat geval betalen wij u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht.

Werkt de gereviseerde accu niet goed?

Als het ontvangen product niet correct functioneert dan dient er contact met ons opgenomen te worden per e-mail op verkoop@rebatt.nl. In de mail legt u het probleem kort uit en daarbij vermeldt u het betreffende product en het ordernummer. Indien het gaat om een verkeerde bestelling die omgezet moet worden voor een andere revisiehandeling, vermeld dan ook het gewenste vervangende revisieproduct. Als wij de accu ontvangen en dit blijkt een andere te zijn dan de accu waarvoor de revisie is aangekocht, dan nemen wij ten alle tijden contact op om dit melden. In veel gevallen is de revisie alsnog probleemloos uit te voeren, maar wellicht dat het de kosten voor revisie in dat geval iets hoger of iets lager uit kunnen vallen. Hiervoor zal dan een creditfactuur of een gewone factuur gestuurd worden ter compensatie.