Garantiebepaling

Rebatt zorgt er altijd voor dat de producten die geleverd worden van kwaliteit zijn en altijd verse voorraad is.

De garantie gaat in op het moment van de factuurdatum.

Garanties op onze producten:

 • Dynac accu's 2 jaar
 • LP Motor accu's 6 maanden
 • Duiklamp accu's 1 jaar
 • CSB accu's 2 jaar
 • Fietsaccu (revisie) 1 jaar
  Wij geven 1 jaar garantie op de fietsaccu revisies. In sommige gevallen moet de elektronica in de accu behouden blijven en kan het voorkomen dat de elektronica niet juist werkt met de fiets na revisie. In dit geval nemen we de accu retour en retourneren we het geld.
 • Lithium accu's 2 jaar
 • Alle verlichting 1 jaar
 • Laders Ctek 2 jaar
 • Overige laders 1 jaar

LET OP:
- Wij geven garantie op montagefouten, fabrikagefouten en productiefouten NIET OP CAPACITEITSVERLIES; dit ligt namelijk helemaal aan het gebruik van de accu, denk aan laden, ontladen en een juiste acculader, gebruikersfouten of (in)directe vervolgschade van de klant of derde.- Wij geven GEEN financiële garantie.
- Garantie vervalt wanneer de accu niet goed onderhouden is bij bijvoorbeeld een semi-traktie accu die niet goed nagevuld is en de loodplaten krom zijn getrokken
- Garantie vervalt wanneer de accu niet goed onderhouden is en te diep is ontladen.